Altanprojekt 

Vi har et altanprojekt i EF Tagensvænge, der køres selvstændigt af Altanforeningen Tagensvænge. Projektet omfatter tilmeldte lejligheder i Rådmandsgade 40C og 40D.


Der var tilmeldelsesfrist D. 23 april 2019, og det er derfor ikke muligt at deltage i projektet. 


Projektet er, på nuværende tidspunkt, til godkendelse hos Københavns Kommune. Det vil blive meldt ud i både ejerforeningen og altanforeningens nyhedsbreve, når vi kender en nærmere dato for byggeprojektets start.


Byggeprojektet starter tidligst i august 2020, og vil efter planen vare i ca. 6 måneder. Altanerne opsættes fra platforme, så vi slipper for et generende stillads i byggeperioden. 


Tilmeldte ejere bliver opdateret via Altanforeningens nyhedsbrev, som udsendes når der er relevante meddelelser og nyheder. Det er vigtigt at alle tilmeldte ejere orienterer os hvis kontaktoplysninger ændres, da nogle mails er vigtige for projektets gennemførsel. 


For spørgsmål og henvendelser kan altanforeningen kontaktes på: altan@tagensvaenge.dk


De bedste hilsner

Altanforeningen Tagenvænges bestyrelseHyppige spørgsmål:

Hvornår starter byggeprojektet og hvornår er projektet færdigt?
Vi underskriver kontrakten med Balco kort efter deadline for indbetaling. Herefter starter forprojektet med at søge byggetilladelse hos kommunen, samt efterfølgende at producere altanerne, dette tager sammenlagt 37-50 uger. Herefter begynder Balco monteringen af altanerne, hvilket tager fire dage pr. lejlighed (sammenlagt ca. 6 mdr ved 43 altaner). 

Bliver der monteret sideskærme?
Ja, alle altaner får monteret en sideskærm i venstre side (når man står i lejligheden og kigger ud), på denne måde bliver alle altaner så uforstyrrede som muligt. 

Kan altanprojektet komme i vejen i forhold til et eventuelt tagprojekt?
Tagprojektet er ikke vedtaget endnu, og hvis det bliver vedtaget, vil det først blive på Ejerforeningens generalforsamling til efteråret, vi forventer derfor ikke at projektet vil blive igangsat før altanprojektet er færdigt. 

Ens farver på læhegn og markiser.
Vi skriver i ejerforeningens husorden, at eftermonterede afskærmninger skal være en bestemt farve. Formodentlig sort eller grå. 

Er det muligt at stille bankgaranti i stedet for kontant betaling?
Vi har undersøgt dette hos ejerforeningens administrator der har meldt tilbage at det ikke er muligt at benytte sig af bankgaranti. Wind administration har været med i mange altanprojekter i diverse foreninger og de har aldrig brugt bankgaranti som betalingsform. Dette skyldes at der kan gå noget tid mellem at administrator efterspørger penge fra banken og at betalingen kommer igennem. Vores administrator mener ikke det har tidligere lykkedes med bankgaranti for nogen foreninger de har administreret. Ydermere vil det også være vanskeligt at få betalingen i rater med en bankgaranti. Wind vil ikke administrere bankgarantier. 

Mulighed for fælleslån?
Vi har undersøgt alle muligheder med fælleslån, desværre kan dette ikke lade sig gøre. Det skyldes primært at ejerforeningen skal hæfte for lånet hvilket ikke kan lade sig gøres da ikke alle skal have altan. Derudover vil vi være nødt til at udskyde projektet med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
Desuden mener vi ikke at de tilbud vi har modtaget, er specielt favorable, da den årlige rente vil ligge på 3-4% og der desuden vil komme udgifter til administration og oprettelse. 

Garanti i tilfælde af konkurs?
Skulle Balco mod forventning gå konkurs løber vi ingen risiko da vi altid har garanti på det udstående beløb. 

Hvad gør vi med de gamle vinduer? Kan vi få penge for dem?
Det vil være usandsynligt at vinduerne passer til en anden ejendom i både størrelse og udseende.  

Forskel på betalingsrater hovedentreprisekontrakt vs tilbud - hvilken er gældende?
Hovedentreprisekontrakten er til enhver tid gældende. 

Mulighed for markiser til øverste lejligheder?
Dette skal man selv stå for efterfølgende, da Balco kun vil formidle dette såfremt alle ønsker dette. 

Mulighed for to altandøre?
Prisen vil være 26.000kr + moms. Skriv til altan@tagensvaenge.dk hvis dette ønskes, så undersøger vi yderligere. 

Er der en kant på altanen så ting ikke triller af?
Der er helt faste regler for tilladte mellemrums størrelser og dem overholder Balco. Altanen er helt lukket nedad, men der er luft mellem rammen og bunden af værnet, så en lille bil eller et ugeblad kan forsvinde, men flasker og større genstande kan ikke falde ud over altanrammen. 

Fælles bestilling af radiatorflytning
Når vi har underskrevet kontrakten, tager Balco, som noget af det første, ud og opmåler alle lejligheder, her får den enkelte ejer endeligt at vide, om radiatorflytning er nødvendigt. Vi understreger desuden at det først er når Balco har meldt ud at der er plads nok, at det egentligt kan garanteres.
Vi vil herefter prøve at finde et tidspunkt hvor Kentho VVS kan komme ud på ejendommen, således han kan lave aftaler med den enkelte ejer. Hvis du ønsker at deltage her, så skriv til os (også selvom du måske har skrevet før). Vi kan ikke svare på spørgsmål vedrørende radiatorflyt eller priser, det skal aftales mellem Kentho VVS og den enkelte ejer. 

De bedste hilsner

Puriya og Bjarke (altanudvalg og ejerforeningens bestyrelse)

altan@tagensvaenge.dk