PARKERING

Ejendommens parkeringsarealer er private og administreres af APCOA på foreningens vegne og omfatter følgende arealer:

  • Pladserne bag lågen i gården
  • Skråpladserne foran 40C
  • Alle pladser ved området foran 40D

Køretøjer må ikke parkeres uden for de anviste arealer pga. brandmyndighedernes tilkørselsforhold. Lastbiler, campingvogne mm. må ikke parkeres på ejendommens arealer. På de skrå parkeringspladser ud for 40C må kun holde personbiler med en længde, der ikke overskrider afstribningen. Bestyrelsen henviser til, at længere varevogne parkeres i ejerforeningens gård. Holder et køretøj og blokerer for tilkørselsforhold noget sted på ejendommens arealer, vil det blive fjernet for ejers regning.

Gaderne i området omkring ejerforeningen er et betalingsområde for parkering. Se information herom på: https://www.kk.dk/parkering.

PARKERINGSKORT

Kontakt Wind Service ang. parkeringskort til ejerforeningen, som nedenfor beskrevet.

Det er beboernes eget ansvar at sørge for at have gyldig parkeringstilladelse. 

Bestyrelsen forbeholder sig retten til at fratage beboere retten til parkeringskort i en periode ved snyd og/eller udnyttelse af godet.


Der er to typer parkeringskort:

Årskort

Der udleveres kun et årskort pr. lejlighedsnummer på følgende betingelser:

  • Årsparkeringskort udleveres kun til faktiske beboer ved personligt fremmøde på ejendomskontoret
  • Gyldigt kørekort og registreringsattest skal fremvises for at få et årskort
  • Daglig brugsret til bilen skal dokumenteres. (Eks: egen bil, firmabil, leasingbil, delebil mv.)

Dokumentation medbringes på ejendomskontoret i åbningstiden eller sendes i en e-mail til Wind Service. Oplys bolignummer, navn på ejer og eventuel lejer.

Hvis du har mistet dit årskort, skal du kontakte Wind Service og søge om et nyt. 

Årskort skal tilbageleveres ved fraflytning eller ved ophør af tidsbegrænset aftale til Wind Service i deres postkasse ved ejendomskontoret i kælderen 40C eller i ejendomskontorets åbningstid.

Dagskort 

Dagskort er forbeholdt beboeres gæster samt beboeres midlertidige og kortvarige benyttelse af en bil.

  • Beboere med et årskort kan få 10 dagskort pr. år, som udleveres på en gang. 
  • Beboere uden et årskort kan få max 40 dagskort pr. år. Der udleveres 10 stk. pr. gang. 

Dagskort udleveres ved kontakt til Wind Service. 

Der findes to slags dagskort, der begge er gyldige på foreningens pladser - ét hvor man kun skriver dato og ét hvor man også skriver tidspunkt. 

Dagskort, hvor der kun er anført dato er kun gyldige på den påskrevne dato (dvs. de udløber til midnat)

Dagskort med tidsangivelse er tidsbegrænset til 24 timer. Du skal derfor notere "24" ved antal timer, dato og klokkeslæt, og derfra gælder dagskortet 24 timer. 

Dagskort skal være stemplet af foreningen og underskrevet af bruger af kortet. Vi gør opmærksom på, at det til enhver tid er beboeres ansvar, at tjekke at der er foreningens stempel på. 

Bestyrelsen tager ikke ansvar for forkert udfyldte, manglende eller ugyldige parkeringskort i biler parkeret på foreningens område og evt. klage over afgift skal rettes direkte til APCOA.


MC-parkering

Der er to båse forbeholdt MC'er i gården bag lågen ved haven. For at parkere på disse pladser skal beboere henvende sig til bestyrelsen eller Wind Service med følgende informationer: Navn, adresse og nummerplade. 

Bestyrelsen vil derefter registrere nummerpladen hos APCOA. Det er således udelukkende registrerede MC'er, der kan parkere på foreningens pladser. Der vil være 1-2 ugers ventetid fra I kontakter bestyrelsen til nummerpladen er registreret hos APCOA. Al registrering sker gennem foreningen (enten direkte til bestyrelsen eller gennem Wind Service) og I kan således ikke kontakte APCOA direkte omkring registrering. Dette betyder også, at det ikke længere er muligt, at lade gæster parkere med MC i foreningen. 

Evt. klager over afgifter skal, som altid, ske til APCOA.