ABC - PRAKTISKE INFORMATIONER

 Affaldssortering:

Københavns Kommune forlanger kildesortering af affald. Hvis affald ikke sorteres korrekt sender Københavns Kommune en regning til ejerforeningen.  

Der er skraldespande til både husholdningsaffald, bioaffald, papir, pap, elektronik, batterier, metal, plast og glas/flasker. Ved tvivl læs markaterne der er på de forskellige beholdere og følg instruksen. 

Vi henviser til Københavns Kommunes Affalds-ABC, hvis du er i tvivl om sortering, se link: http://www.nemaffaldsservice.kk.dk/affaldsabc

Tryk papkasser flade, og bind knude på poserne - tak.

Ejerforeningen har også en storskraldsplads - læs mere under "Storskrald". 

Aftapningshaner og WC:

Disse skal holdes tætte og støjfrie. Beboeren skal være særlig opmærksom på, at toilettet ikke løber, da det øger foreningens udgift til vand. Det er den enkelte beboers pligt, ejer som lejer, at sørge for, at dette overholdes. I øvrigt henvises til gældende vedtægter.

Altaner i T47:

Vær opmærksom på, at der ikke må lægges anden belægning ovenpå den nye overfladebehandling, da denne vil holde på fugtigheden og/eller vil kunne sætte varige mærker i belægning, som giver vandindtrængning i betonen. Det betyder fx at der ikke må udlægges træfliser, trægulve eller lignende. Dermed sikrer vi, at altanerne holder så længe som muligt!

Det er ejeren der er ansvarlig for skade på belægningen, som opstår ved forkert brug. Se reglerne for brug af grill under "Grill" her i ABC eller i husorden. 

Bestyrelsen:

Kan til enhver tid kontaktes via ved at logge ind på ProBo portalen og sende en besked. Før I skriver, bedes I venligst se, om informationen allerede fremgår af hjemmesiden.

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at besvare alle henvendelser inden for en uges tid.

Beskeder skal ikke bruges til henvendelser af akut/hastende karakter.

Ved akutte hændelser bruges Wind Service's akutnummer. Se under kontakt Wind Service.

Cykelparkering:

Cykelparkering må kun finde sted i de opsatte cykelstativer og ved afmærkede områder på ejendommens arealer samt i vores cykelkældre. Cykler må under ingen omstændigheder henstilles op ad facader eller i ejerforeningens gårdhave, hvorfor bestyrelsen forbeholder sig retten til at flytte/fjerne cykler, der ikke overholder dette. Såfremt cykler tages med op i lejligheden, og man derved kommer til at skade malingen på væggene, istandsættes disse for ejers regning. Ved et lejeforhold står det frit for ejer at videresende regning til lejer.

Cykelværksted:

Er etableret i kælderen T47. Her er der mulighed for at lave småreparationer, hænge cyklen op og få luft i dækkene. Værktøj medbringes selv.

Dørskilt - nyt eller ændret navn:

Læg en seddel i Wind Service´s postkasse ved ejendomskontoret i kælderen 40C. Skriv navnet med tydelige blokbogstaver og til hvilken lejlighed navnet/navnene skal ændres.

Dørtelefoner på Tagensvej 47:

Grundet det ekstra led med lås på svalegangsdøre, betyder det at det ikke er nøgleknappen til venstre på boksen i lejligheden der åbner gadedøren til Tagensvej 47, men lysknappen i midten der skal bruges.

Ejendomskontor:

Ejendomskontoret findes i kælderen 40C. Wind Service sidder klar på kontoret tirsdage kl. 9-10 og torsdage kl. 7.30-8.30. 

Alternative kontaktmuligheder til Wind Service kan findes under "kontakt administrator og ejendomsinspektør/Wind Service". 

Elevatorer:

Per 1/7 2020 benyttes Hovedstadens Elevatorservice til service og vedligehold på ejendommens tre elevatorer. 

Alarmnummer: 70 500 511

Fodring:

Det er ikke tilladt at fodre fugle eller andre dyr ved udkastning/udlægning af brød o.lign. Dette gælder på såvel taget over Netto som alle andre steder på ejendommens arealer.

Forældrekøb:

Er tillladt i foreningen.

Fyringssæsson:

Det åbnes for varmen omkring d. 1. oktober. Den præcise dato meldes ud af bestyrelsen og Wind Service. 

Det er langt billigere at bruge en el radiator/blæser, såfremt det skulle ske at være koldt før 1. oktober, når det kun er tale om få aftener. Dette er besluttet for at holde varmeudgiffterne nede for os alle.

Fyrværkeri:

Der må ikke affyres fyrværkeri i eller fra boligen eller noget andet sted på ejendommens arealer.

Grill:

Det er tilladt at grille i gårdhaven. Det er ligeledes tilladt at anvende gasgril og EL-gril på altaner, såfremt man overholder Afbrændingsbekendtgørelsen.

Eventuelle skader udbedres uden forvarsel for ejers regning. Ved et lejeforhold står det frit for ejer at videresende regning til lejer.

Husdyr:

Det er tilladt at have husdyr, som dog ikke må være til gene, det være sig i form af lugtgener, larm mv., i forhold til øvrige beboere i ejendommen.

Luftning af dyr må ikke finde sted på græsplæner, og det er alene ejers ansvar at rydde op efter eventuelle efterladenskaber.

Internet:

Ejerforeningen har i 2019 indgået en fast aftale med Bolig:net om ydelse af internet samt IP telefoni. For at oprette jer på nettet skal I koble jer på med et ethernet stik i boksen over hoveddøren (grå udgang) og derefter gå på hjemmesiden start.bolignet.dk for at oprette jer første gang. 

Ejerforeningen tildeler ikke kabler eller WiFi routere.

Der er indgået en fast aftale (for alle i foreningen) med Bolig:net om en 200/200mbit til 69kr om måneden, hvilket betales direkte over ejerudgifterne. Såfremt man ønsker en opgradering er ekstraprisen:

39kr for 300/300 mbit

99kr for 500/500 mbit

Disse priser er gældende ved indgåelsen af aftalen, men bestyrelsen opfordrer til, at man kontakter Bolig:net for en opdateret pris. 

 

Disse hastigheder kan forventes ved en kablet forbindelse. Ved brug af WiFi kan hastigheden variere alt efter mængden af trådløst trafik samt selve routeren og dens egenskaber.

Vi anbefaler dem, som oplever problemer med hastigheden at teste hastigheden ved en direkte kablet forbindelse gennem https://www.speedtest.net/

 

Ved problemer med nettet bedes i kontakte Bolig:net på 70277067. Bestyrelsen administrere ikke enkeltsager der omhandler internettet.

Intern Beboerkontakt:

Nøglesystemet i ejerforeningen gør det kun muligt, at tilgå sin egen svalegang. Skulle der opstå problemer med evt. larm eller andre gener opfordrer vi beboerne at tage kontakt med hianden på anden vis. Dette kunne være at ringe på dørtelefonen, eller smide et brev i postkassen. Bestyrelsen opfordrer til en god tone, samt at man viser hensyn ift. gældende husorden.

Der er oprettet en facebookgruppe: E/F Tagensvænge på facebook. Gruppen kan alene bruges til intern kontakt mellem beboerne. Bestyrelsen, Wind Administration og Wind Service reagerer ikke på henvendelser på denne side. 

Knallerter, scootere og motorcykler:

Disse må ikke anbringes i kælderen pga. brandfaren og må ikke parkeres på P-pladser til biler. Foreningen har MC parkeringspladser bag lågen i gården. 

Kælderrum:

Hver lejlighed har tilknyttet et kælderrum. Der er som udgangspunkt helt bevist IKKE en sammenhæng mellem lejlighedsnummeret og nummeret på kælderrummet. Er du som lejer i tvivl, oplyses nummer på kælderrum ved at kontakte ejer. Det er boligens ejer, der er ansvarlig for, at kælderrummet er klar til brug ved indflytning. Henstår der noget i kælderrrummet ved indflytning, er det derfor ejeren af boligen, der bærer ansvaret for at få det fjernet.

Er du som ejer i tvivl kan du kontakte Wind Service. Bestyrelsens ansvar er alene at sikre der ikke sker forvekslinger. Ansvaret for selve rummet er underlagt ejer.

Man må ikke bare tage et kælderrrum - i så fald tager man det fra en anden bolig! 

Bliver det opdaget at nogen har taget et forkert kælderrum, vil dette bliver ryddet på ejers regning.

Vi har desværre haft problemer med vand i kældrerne - i de situationer er det bebeoerne selv, der må stå for at få fjernet mindre pytter i rummene, da Wind Service ikke har mulighed for at komme ind i rummene og gøre rent.

Ved indbrud/hærværk er det beboernes egen forsikring der dækker - ikke ejerforeningens.

Bestyrelsen forbeholder sig retten til at klippe hængelåsene op ved større akutte skader, hvor det ikke har været muligt at få fat i pågældene ejer/lejer. 

Nøglebokse:

Se venligst retningslinjer og guides til brug under den selvstændige fane "Nøglebokse" under "Informationssider". 

Nøgler

Foreningen anvender systemnøgler. Disse kan anvendes til alle fællesområder og din egen svalegang.

Ekstranøgler skal bestilles på låsesmedens hjemmeside: http://www.kslaase.dk/noeglebestilling/. Hvis du er lejer, skal du have en digital tilsendt fuldmagt fra ejer, som du skal vedhæfte din bestilling på hjemmesiden.

Der kan tilvælges en udskiftning/synkronisering af låsecylinder til lejlighedens yderdør, postkasse og en ny systemhængelås til kælderrum - så de allerede udleverede nøgler passer til alle enheder.

Ved bestilling af tilvalgsløsning skal der sendes en e-mail direkte til låsesmeden: ks@kslaaseservice.dk. Hvis du er lejer, skal du have en digital tilsendt fuldmagt fra ejer.

Postkasser: 

Vedligeholdelse af postkasser er ejers ansvar, jf. foreningens vedtægter. Reservedele til postkasserne kan bestilles gennem dinbox.se i Sverige. Postkasserne er af mærket SEJR Box model 01.

Det er for ejers regning at anskaffe ny cylinder/nøgler om nødvendigt. 

Ved indflytning er der to muligheder for at få korrekt navn på postkassen:

  1. Beboer kan selv printe en label med fonden Comic Sans MS, str. 12 punkt, fed skrift og store bogstaver. 
  2. Aflevere seddel med navn og postkassenummer i postkassen ved ejendomskontoret i kælderen 40C. Wind Service vil i så fald sørge for, at der bliver lavet nyt navneskilt, som bliver leveret i postkassen.

Wind Service kan ikke udskifte navnet direkte, da navnet skal sættes på indefra.

Selvklistrede navneskilte accepteres ikke, da det er både grimt og kan ødelægge belægningen på postkasserne.

Bestyrelsen forbeholder sig retten til at afrense og fjerne uautoriserede navneskilte for ejers regning.

Regnvandsafløb på svalegange og altanafløb:

Afløb skal holdes rene både på svalegange og altaner. Især skal man være opmærksom på, at jord fra diverse beplantninger og andet på altanerne på T47 kan tilstoppe afløbene.

Rotter:

Ved tilstedeværelse af rotter er der indberetningspligt til Københavns kommune. De fjerner rotter gratis, da rottebekæmpelse er betalt over ejendomsskatten. Hvis I ser eller hører rotter skal det med det samme meddeles Wind Service - se under kontakt Wind Service.

Rullerum:

Rummet med det mundrette navn findes ved siden af vaskeriet. Det indeholder en tøjrulle, som frit kan benyttes af ejendommens beboere. Rullerummet må under ingen omstændigheder bruges til tørring af tøj. Dette kan ikke alene skade rullen, men forhindrer samtidigt øvrige beboere i at bruge rullen.

Storskrald

Storskraldspladsen er i hjørnet af vores parkeringsplads, se kort nedenfor. Der er en låge til pladsen, hvor jeres opgangsnøgler passer i.

I bedes overholde retningslinjerne til sortering fra kommunen, holde orden, samt huske at låse porten efter brug. 

Læs om reglerne for, hvad du må stille til storskrald på Københavns kommunes hjemmeside: https://www.kk.dk/artikel/sortering-af-storskrald

Det er beboers eget ansvar at bortskaffe materialer, der ikke må stilles til storskrald. Se oversigt over genbrugsstationer her: https://www.a-r-c.dk/privat/genbrugsplads/find-genbrugspladsStøjende adfærd, herunder fester og høj musik:

Støjende adfærd må ikke finde sted i tidsrummet mellem kl. 23.00-07.00 og må aldrig finde sted med åbne døre og/eller vinduer. Dette iflg. gældende politivedtægt.

Støjende arbejde, som hamren, boren og banken, må kun forgå inden for tidsrummet:

Hverdage: kl. 07.00-20.00

Lørdage: kl. 09.00-17.00

Søndage: kl. 11.00-17.00

Der må ikke hamres, bores og bankes på søgne- og helligdage.

Svalegange:

Vores svalegange er også vores brandveje/flugtveje. Det er derfor den enkeltes beboers ansvar at holde svalegangene gang- og farbare og ryddet for sne og is i den fulde bredde.

  • Der må ikke opsættes/påsættes udvendige altankasser mm., da det ridser pladerne
  • Tørring af tøj må ikke ske på svalegangene - se tøjtørring
  • Der må ikke grilles på svalegangene - se grill
  • Der må ikke opstilles møbler, cykler eller andet, som kan hindre flugtvejen på svalegangene
  • Dog accepteres undtagelsesvist anvendelse af et lille bord og små stole på svalegangene, såfremt de er af en type, der kan klappes sammen og er af ikke  brandbare materialer. Bord og stole skal være sammen klappet, når disse ikke  anvendes

Såfremt reglerne ikke overholdes vil effekterne blive fjernet efter en skriftlig advarsel uden yderligere varsling og der kan pålægges gebyr herfor. Skader på svalegangen der sker ved tilsidesættelse af disse regler udbedres uden varsel for ejers regning. Ved lejeforhold står det frit for ejer at videresende regning til lejer. 

TV:

Ejerforeningen har pr. 1/8-2014  fast aftale med Yousee: tlf: 80 80 40 40, https://www.yousee.dk

Grundpakken er inkluderet i fællesudgifterne.

YouSee grundpakke kan afmeldes ved henvendelse til Wind administration. Opsigelsesvarslet bestemmes af YouSee, det forventes at kunne opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. VerdensTv kan alene opsiges med virkning pr. 31. december.

Ønskes mellempakken eller fuldpakken, oprettes og afregnes dette direkte med Yousee.

Hvis grundpakken ikke umiddelbart kan ses, kontakt Yousee.

Har I problemer med TV-pakken skal I direkte kontakte Yousee - det er ikke et anliggende for hverken Bestyrelsen, Wind Service eller Wind Administration. 

Tæppebankning:

Må ikke finde sted på svalegangene eller ud af vinduerne, men må alene ske i gården. 

Tøjtørring:

Tørring må ikke ske på svalegangene og ud af vinduerne. Her henvises til tørretumblere i vaskeklæder T47 eller til vores tørrerum i kældrene T47 og 40C, som er gratis at anvende.

Tørrerum:

Vi har i foreningen 7 tørrerum. Vi henstiller til, at beboere fra 40C og 40D benytter tørrerummene i 40C og beboere fra T47 benytter dem i T47.
Tørrerum må maks være i brug i 24 timer i træk af samme beboer. Beboerne skal selv sørge for hængelås, der skal være påført lejlighedsnummer. Hvis I erfarer at et tørrerum holdes låst over flere dage af samme lejlighed, bedes I i første omgang selv at kontakte den pågældende lejlighed. Er hængelåsen uden det påkrævede nummer, kontakt da Wind Service. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at klippe hængelåse uden lejlighedsnumre.  

Vaskeri:

Ejerforeningen har et døgnåbent vaskeri med 5 vaskemaskiner og 2 tørretumblere i kælderen T47.

"Først til mølle"-princippet gælder. Der kan ikke reserveres tider. En vaskebrik bestilles ved Wind Administration (bemærk: op til to ugers leveringstid), som tilknyttes ejeren af lejlighedens konto og afregnes sammen med ejers øvrige fællesudgifter. Ved fraflytning skal brikken returneres til Wind Service.

Tøjrulle forefindes i rummet ved siden af vaskeriet. Rullerummet må ikke bruges til tøjtørring. Der er 7 tørrerum i kælderene.

Priser:

- 18,00 kr. pr. vask

- 6,00 kr. pr. 15 min. tørring

- 200,00 kr. i depositum pr. udleveret vaskebrik. 200,00 kr. i gebyr for for generhvervelse af mistet vaskebrik

Fejlmelding skal alene ske til Saniva på tlf. nummer: 44 91 34 51. Udenfor telefonisk åbningstid sendes en mail til: saniva@saniva.dk. Kan problemet ikke løses med det samme, sættes en fejlmeldingsseddel på maskinen.

Bemærk at meddelelsen "H-04" på vaskemaskiner ikke er en fejl, men en information om at tøjet ikke er blevet slynget med fuld kraft.

Ved brug af tørretumblere huske at rense fnugfiltre hver gang, og kontrollér om den røde nødstopknap er trykket ind, og i så fald drej den ud igen.

Vinduer og altandøre:

Vi opfordrer alle beboer til løbende at vedligeholde vinduer og altandøre ved at smøre disse i alle bevægelige dele med et til formålet anerkendt smøremiddel med rimelige mellemrum. Vedligehold af gummilister og lignende er ejerens eget ansvar.

Yderdøre:

Vi opfordrer alle beboere til at være opmærksomme på, at alle døre, specielt yderdøre, holdes lukket, da vi tidligere har oplevet både hærværk og indbrud. Opdages defekte døre kontakt da Wind Service.